PROJEKCE

Zásadní v tvorbě je vždy individuální přístup, vnímání širšího kontextu a přizpůsobení se lokálním podmínkám. Propojení architektury a zahradního designu spolu s detailním pochopením charakteru místa a přáními našich klientů.

NÁVRHY A PROJEKTY

Zahrady

 • rodinné zahrady
 • předzahrádky
 • zahradní atria
 • městské dvory
 • zelená zákoutí
 • květinové záhony
 • ovocné sady


Veřejný prostor

 • městské parky a lesoparky
 • obnova historických parků
 • veřejná prostranství a parkové úpravy
 • regenerace zeleně sídlišť
 • úpravy kolem veřejných budov
 • smíšené trvalkové výsadby s extenzivní údržbou

Krajina

 • krajnná zeleň
 • aleje a stromořadí
 • remízky a izolační zeleň
 • výsadby ovocných dřevin v krajině
 • doprovodná zeleň vodních toků
 • doprovodná zeleň pro cyklostezky

Firemní zeleň

 • úpravy soukromých firemních areálů
 • předprostory firemních sídel
 • zahrady hotelů a penzionů
 • pobytové terasy a zahrádky restaurací a kaváren

Terapeutické zahrady

v rámci zdravotnických zařízení

 • zahrady pro seniory
 • zahrady pro handicapované
 • zahrady pro klienty s Alzheimerovou chorobou

Dětská hřiště a školní zahrady

 • originální dětská hřiště
 • zahrady s environmentálním programem
 • lesní školky

Krajinářská architektka a zakladatelka ateliéru

Ing. Nikola Krůtská

samostatný projektant v oboru krajinářské architektury

Absolventka zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity

Na projektech pracuji tak, abych vám pomohla vytvořit vlastní krásnou, jedinečnou zahradu. Snažím se pečlivě naslouchat a zjistit, co je pro vás opravdu důležité. Ať už si přejete pomoci s úplnými detaily nebo potřebujete zajistit kompletní projekt a jeho následnou realizaci. Ráda bych Vám pomohla vytvořit a starat se o zahradu, kterou jste si vždycky přáli.