REALIZACE 

 Řídíme se etikou udržitelnosti, usilujeme o zvýšení ekologické rozmanitosti a bohatství každého prostředí, ve kterém pracujeme. Ceníme si půdy, která je v realizaci zcela zásadní. Pracujeme s čistě přírodními hnojivy, které obnovují mikrobiální aktivitu půdy a zabraňují její únavě. Snažíme se o oživení tradičního zahradnického řemesla.

NAŠE SLUŽBY

Zakládání trvalkových výsadeb

Návrh kompozice trvalkových výsadeb, zajištění dodání širokého sortimentu trvalek a jejich odborná výsadba. Základem úspěchu každého trvalkového záhonu je odborná znalost trvalkového sortimentu a individuálních stanovištních podmínek.

Výsadba cibulovin

Zajištění dodání širokého sortimentu cibulovin a jejich odborná výsadba v rodinných zahradách i veřejném prostoru.

Výsadba keřů 

zakládání živých plotů

Zakládání zelených stěn, výsadba soliterních vzrostlých keřů a vícekmenů. Ovocné keře, růže a popínavé dřeviny.


Výsadba vzrostlých stromů

Zajišťujeme odbornou výsadbu vzrostlých stromů a následnou povýsadbovou péči. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných taxonů pro konkrétní stanovště. Zajišťujeme také výsadbu vzrostlých ovocných stromů.

Zakládání trávníků

Trávníky zakládáme pomocí technologie přímého výsevu travního osiva nebo pokládkou travních koberců.

Zakládání květnatých luk

Luční společenstva zakládáme pomocí technologie výsevu druhově pestré směsi lučního osiva nebo pokládkou předpěstovaného lučního koberce.

Terénní úpravy a zemní práce

Zajišťujeme realizaci hrubých a jemných terénních úprav.

Přírodní hnojení půdy a trávníku

Pracujeme s čistě přírodními - organickými hnojivy, které zabraňují únavě půdy a obnovují mikrobiální aktivitu sterilní – přechemizované půdy.

Stabilizace svahů

Ochrana svahu pomocí přírodních protierozních sítí a rohoží pomáhá zabránit na strmých svazích povrchové erozi a to obvykle do doby vzrůstu vegetace.

Zahrada je živý organismus, který se vyvíjí v průběhu času.